Vse bo urejeno

Čestitamo, sami ste našli kupca vaše nepremičnine ali pa ste sami našli za vas primerno nepremičnino ...

Od tu naprej vam z veseljem priskočimo na pomoč in izpeljemo cel postopek prodaje/nakupa, ki obsega uskladitev elementov prodajne pogodbe, pridobitev vseh potrebnih listin, samo pripravo in podpis prodajne pogodbe, izpeljavo postopka odmere davka na DURS, postopek overitve pri notarju in primopredajo nepremičnine.